Ceny TV

Na 1 den v Kč (bez 21% DPH)

TRÉNINKOVÝ PROGRAM POČET TRENÉRŮ CENA SLUŽBY
TRÉNINK 1 25 000,-
2 35 000,-
3 45 000,-
TRÉNINKOVÝ WORKSHOP 1 25 000.-
PODPORA TRÉNINKŮ
PŘEDÁNÍ DVOUDENNÍHO MODULU – KNOW HOW - 15 000.- až 20 000.-
PŘÍPRAVA INTERNÍCH TRENÉRŮ 1
TELEFONNÍ / SKYPE KONZULTACE / E-MAIL 1 2 000.-
DEVELOPMENT CENTRUM 2 35 000.-
3 45 000.-
APLIKAČNÍ WORKSHOP
REFRESH DRILOVÝ TRÉNINK
MOTIVAČNÍ BEST PRACTICE
STÍNOVÁNÍ / KOUČOVÁNÍ / KONZULTACE
1 15 000.- až 20 000.-
KONZULTACE / PROJEKTY
SYSTÉMY ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
PRŮZKUMY – DOTAZNÍKY
PERSONÁLNÍ AUDIT A VÝBĚRY
1 10 000.- až 20 000.-
KOUČINK
VÝSLEDKOVÝ GROW
KARIÉROVÝ – MENTORING
OSOBNÍ
1 10 000 až 20 000.-
SPECIÁLNÍ SLUŽBY
INTERIM – OUTSOURCING
ISO ŠTÍHLÁ KVALITA
WEBINTEGRITY
1 10 000.- až 20 000.-
PRÁCE V KANCELÁŘI 1 5 000.- až 10 000.-
E-LEARNING – BLENDED LEARNING individuální kalkulace ceny dle zakázky

 

Cena zahrnuje náklady na tvorbu obsahu, realizaci, dopravné trenéra, vybavení účastníka a režii TV.