Charakteristika tréninků

„Nestačí vědět, vědění je třeba používat“ Goethe

TRÉNINK – UČENÍ PROŽITKEM

Používáme trénink jako jednu z nejúčinnějších metod učení. V tréninku jsme zaměřeni na rozvoj postojů a dovedností hlavních výsledkových postupů (procesů) do zvládnutelné hloubky. Hlavní důraz je kladen na procvičování v malých skupinkách. Během dvou tréninkových dnů si každý účastník prožije v aktivní roli 4 až 6 praktických tréninkových situací – až 70% času je investováno do prožitkového tréninku a poskytování zpětné vazby.

Před zahájením tréninku zařazujeme přípravu na trénink z důvodu motivace k učení. U tréninkových cyklů standardně pracujeme s úkoly a výsledky tréninku při zahájení každého navazujícího tréninku a posilujeme přebírání odpovědnosti za svůj rozvoj u každého účastníka.

Skladba účastníků tréninku

- nehomogenní skupina dynamizuje trénink a my ji vítáme

 • Vedoucí může trénovat zároveň s pracovníkem, poskytuje zpětné vazby a poté se znalostí věcí se podílí na účinné aplikaci do praxe. To posiluje firemní kulturu „chyby děláme všichni a umíme se z nich učit“
 • Služebně i věkem mladí se učí od starších a velmi často i naopak
 • Koučové a trenéři trénují společně se skupinou, přebírají know how a podporují aplikaci do praxe
 • Doporučený je počet 12 účastníků přímo v trénované skupině a 3 vedoucí – trenéři – koučové

Zapojování účastníků při tréninku

 • Přijetím jasně formulovaných cílů
 • Rozmrazováním současného chování tím, že se zabýváme aktuálním výkonem
 • Vedením účastníků k přijetí poznatků pomocí algoritmu potřeba – řešení
 • Interaktivním zapojením účastníků pomocí výcvikových metod a prací ve skupinkách
 • Podporováním diskuzí a výměny zkušeností – interním benchmarkingem
 • Zážitkovým tréninkem – co účastníci netrénovali, tak nebylo na tréninku řečeno a neslyšeli to
 • Kladením důrazu na sebehodnocení, protože tuto zpětnou vazbu používají účastníci denně
 • Vzájemným poskytováním zpětné vazby, a to pozitivním a stimulujícím způsobem
 • Společným sestavováním kontrolního seznamu, čímž umožňujeme cílenější zpětnou vazbu

Profesionální trenér

 • Má schopnost vytvořit a udržovat s účastníky vztah porozumění a je ochoten konzultovat
 • Má zajímavý, jasný, stimulující projev, vytvářející touhu aplikovat poznatky
 • Dokáže vytvořit a sledovat jasný organizační plán každého modulu
 • Používá při tréninku koučovací přístup
 • Kombinuje výcvikové metody v procesu ovlivňující rozvoj účastníků po plánovaných stupních
 • Má schopnost prodchnout celý program jednotným jazykem v symbióze s probíraným tématem
 • Je překladatelem odborných pojmů do jazyka účastníka programu
 • Používá vizuální podporu jako je flip chart a slidy a aktivně pracuje s písemnými materiály
 • Citlivě zařazuje a používá audiovizuální techniku jako je kamera a datový projektor
 • Je praktikem pro oblast, kterou lektoruje, kurzy jsou zrcadlem jeho úspěšné praxe
 • Stimuluje účastníky k náročné práci na sobě také tím, že se sám stále rozvíjí

Materiály pro účastníky

 • Jsou relevantní k potřebám a cílům účastníků a obsahují praktické postupy a scénáře
 • Pozitivně působí na žádoucí chování a výsledky
 • Jsou aktivizační a inspirující i po delší době

Ostatní kritéria u uzavřených tréninků

 • Počet výukových hodin ve dvoudenním tréninku je optimálně 14,5
 • První den 9.00 – 12.30, 14.00 – 18.00, druhý den 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.00

TRÉNINKOVÝ WORKSHOP – TVŮRČÍ ZAPOJENÍ

Workshopy, diskuse, hledání principů realizujeme pouze v nezbytné míře. Většinou jednodenní workshopy pro 4 až 20 účastníků vede jeden moderátor. Zaměření workshopu: mapování situace a potřeb, řešení úzkých míst, vytěžení potenciálu, skupinová oponentura – konzultace hotových návrhů.