CSR Prezentace TV

K představení a společné diskusi, co dalšího reprezentujeme a můžeme ještě zavést za TV. Bude zveřejněno na stránkách TV a www.csr-online.cz

Jméno firmy: TRENINK VILIM

Počet zaměstnanců v ČR: 10 spolupracovníků

Obor podnikání: Vzdělávání

Kontaktní osoba, pozice*: Irena Svobodová, CSR specialista, trenér, konzultant

Telefon, email*: 739 091 470, irena.svo@gmail.com

Webové stránky: www.treninkvilim.com

*Uvedením těchto údajů zde souhlasíte s jejich uchováním a zveřejněním na stránkách www.csr-online.cz a s oslovováním s možností pro zapojení do dalších aktivit portálu csr-online.cz.

1. Jak zajišťujete dodržování etiky ve vaší společnosti a vztazích?

Snadno. Naše hodnoty UČENÍ – VÝSLEDKY – RADOST žijeme a sdílíme na bázi dobrovolnosti a tak přitahujeme lidi stejného ladění. Zajišťujeme tak minimální riziko jejich porušení již u vstupu. Průběžně se kontrolujeme tak, že se sami ptáme, zda naše kroky tyto hodnoty naplňují vůči všem stranám: účastníkům, zadavatelům a nám. Referencí jsou dlouhodobé vztahy s klienty i partnery.

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s ochranou životního prostředí?

Řídíme se pravidlem „Zredukuj-Znovupoužij-Zrecykluj“ (angl. Reduce-Reuse-Recycle). Proto nakupujeme kvalitní produkty, které déle vydrží, a staráme se o jejich technickou kondici. Pro dopravu trenérů využíváme společnou dopravu, vlaky a autobusy. Minimalizujeme (a třídíme) odpad, vyhýbáme se nadbytečným a jednorázovým obalům. Posíláme elektronická přání namísto papírových, papíry využíváme z obou dvou stran, v kanceláři dáváme přednost čisté vodě z domácí vodárny místo džusů, plastů a lahví.

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Nákupem produktů místních podnikatelů s podobnými hodnotami coby dárků (například vánoční perníčky, vína, restaurace, hudebníci, atp.). Poskytujeme reference na některé naše konkurenty, o kterých jsme přesvědčeni, že mají dobrou kvalitu. Šíříme informace o dobré praxi firem a CSR problematice a dění. (Naše CSR specialistka je zároveň spolupracovnicí serveru www.csr-online.cz.)

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Zhruba 2x do roka pořádáme pro naše partnery rozvojově-relaxační semináře, kde příspěvek pro trenéry je zcela dobrovolný. Klasické zaměstnance nemáme, kolegyně v zázemí oceňují pozitivní a výsledkový přístup, časovou flexibilitu a prostor pro iniciativu. Naši trenéři si cení kvality přístupu – lidskosti, čestnosti, spolehlivosti, otevřenosti – a tedy i včasného placení závazků a platných dohod. Názor každého je vyslyšen se stejnou váhou. S ohledem na rodiny a náročnost práce trenéra doporučujeme limit tréninkových dní mimo domov maximálně na 12 dní v měsíci, vyšší počet je na osobní volbě každého trenéra.

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

Je to zejména osobní komunikace, diskuse na setkáních i trénincích a živý příklad, a to vůči jakékoliv zainteresované straně. Zakládáme však i samostatnou stránku na webovou prezentaci a připravujeme další aktivity.

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Pozice specialisty pro oblast CSR je jednou z rolí člena týmu, který je partnerem vedení i všech dalších stran a odpovídá přímo majiteli. Komunikace se zainteresovanými stranami probíhá zejména při setkáních na osobní bázi. Princip ohleduplného a šetrného přístupu je zakořeněn již v přístupu zakladatele značky TRENINK VILIM (založeno 2000).

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

V rámci pravidelného sdílení inovací (po každém tréninku a dvakrát ročně na týmovém setkání) probereme návrhy a dohodnuté aktivity zavedeme do praxe. Zapojení – tedy žití našich hodnot a konfrontace s praxí je denním chlebem všech spolupracujících trenérů.

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Od našich dodavatelů očekáváme stejné standardy práce, jaké nabízíme sami:

  • Spolehlivost – dodržování dohod (zejména termínů a výstupů)
  • Transparentnost – jasné ceny bez vícenákladů
  • Dobrovolnost* – radost z práce a vstřícná komunikace
  • Férovost – řešení výhodné pro všechny (win-win)
  • Ohleduplnost – pochopení pro nestandardní potřeby a situace

(*Problematiku dětské práce neuvádíme z důvodu minimální pravděpodobnosti výskytu.)