Další služby

KONZULTACE (PROJEKTY) – KAŽDÁ FIRMA JE JEDINEČNÁ

Konzultace většinou realizujeme jako součást našich hlavních služeb, vede je jeden konzultant s důrazem na přesné pochopení firmy, její kultury a sladění veškerých řešení s potenciálem firmy.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE

Navrhujeme komplexní a zároveň co nejštíhlejší odpovědnostní matici, systém řízení s četností a prioritami aktivit, navazující koncepce a programy rozvoje

PRŮZKUMY – DOTAZNÍKY

interního (externího) prostředí cílíme dle zakázky na odhalení potenciálu dalšího růstu, význam průzkumu roste při jeho opakování

TRÉNINK NA MÍRU – TRÉNINK SPOLUPRÁCE (TEAMBUILDING) – HLEDÁME SPOLEČNOU CESTU

Program je určen pro tým, který se znovu obnovuje a vytváří tak, aby se obnovily a znovu nastavily procesy, vedoucí ke zvýšenému výkonu.

Více o tréninku spolupráce (Teambuilding) (Adobe PDF)

VÝBĚRY – ASSESSMENT CENTRUM, SELECTION CHECK

zaměřujeme na audit jednotlivců a týmu, výběry do manažerských a trenérských pozic

Více o výběrech – Assessment centru, Selection Check…

 

KOUČINK – KAŽDÝ JEDINEC JE JEDINEČNÝ

Při koučování provádíme klienta procesem uvědomování a realizace jeho záměrů, pomáháme odstraňovat bariéry a strach, přičemž minimalizujeme vlastní odborné vstupy

Více o koučinku…

VÝSLEDKOVÝ KOUČINK „GROW“

vychází ze známého procesu formulování cílů, vnímání situace a kontextu (reality), hledání řešení, plánu a realizace záměrů a výsledků s nárůstem odpovědností

KARIÉROVÝ KOUČINK – MENTORING

pomáhá v sebepoznání a sebeurčení, tvorbě a realizaci dlouhodobého plánu kariéry v souladu s vlastními záměry a hodnotami, vytváření nových vítězných návyků

OSOBNÍ KOUČINK

umožňuje udělat si pořádek sám v sobě, pomůže v pojmenování vnitřních konfliktů a dilemat, hledání a realizací postupných kroků vedoucích k vnitřní rovnováze

 

E-LEARNING – BLENDED LEARNING

umožňuje samostatně nebo v kombinaci s tréninkem zavést, udržovat a kultivovat znalostně odbornou základnu, nezbytnou k dosahování očekávaných výsledků pro větší skupiny lidí

INTERIM – OUTSOURCING

dočasné (trvalé) převzetí pozice, úloh, odpovědností a pravomocí manažera, personalisty a trenéra z důvodu zavádění nové pozice, projektu či náhrady po nečekaném odchodu

ISO ŠTÍHLÁ KVALITA

angažuje zúčastněné ke skutečnému růstu kvality, po případném auditu kvality zůstane v organizaci velmi štíhlá a pružná příručka kvality

WEBINTEGRITY

pomáhá nalézt a vyvinout komunikačně obchodní cestu, obsah a formu prezentace v plném souladu se skutečnými záměry a hodnotami majitele a společníků