Finanční poradenství

Pro koho jsou tréninky FINANČNÍ PORADENSTVÍ určeny:

finanční poradci, privátní bankéři, přepážkoví pracovníci – teleři, servisní pracovníci působící u privátní a firemní klientely. Manažeři a trenéři, odpovědní za výsledky obchodu a rozvoj finančních poradců.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj finančního poradenství

  • Postupné zavádění finančního poradenství po zvládatelných stupních
  • Minimalizace storna a vytěžení pasivního servisu
  • Budování komplexního poradensko – partnerského vztahu k VIP klientům

 

PŘEHLED VYBRANÝCH TRÉNINKŮ PRO FINANČNÍ A BANKOVNÍ PORADCE

 

1. FINANČNÍ / POJISTNÁ ANALÝZA (FA) – PŘIJATELNÁ ODBORNOST

Užitek pro poradce a pro klienta, orientace v plánu, zápis a ověřování důležitých informací, analýza a návrh přijatelného řešení, prezentace správného řešení v souladu s potřebami klienta

2. PRODEJ S FINANČNÍ ANALÝZOU – PŘESVĚDČIVOST POTŘEB

Prodej analýzy po telefonu i na jednání, budování vztahu otevřenosti, posilování důležitosti klienta při zjišťování dat, emoce a logika neuspokojených potřeb, přesvědčivá prezentace s citací klienta, zvládání námitek a uzavření

3. KLIENT V KRIZI – PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁTÁM

Pasivní servis a minimalizace storna, zvládání ostrých výhrad klientů, mírnění stresových reakcí obou stran, aktivní servis a priority pro rušení a zakládání produktů, vedení klienta k rozhodování na základě logiky

4. PARTNER VIP (PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ) – PLÁNOVANÉ PARTNERSTVÍ

Historie spolupráce, ne/finanční profil – služby, postoj k cenám a potřeby, 5 úrovní vztahu – od investic přes komplexní poradenství ke strategickému partnerství, plán a dohody o rozvoji obchodního vztahu a servisu