Management hodnot

Pro koho jsou tréninky MANAGEMENT HODNOT určeny:

manažeři, vedoucí oddělení, teamleadři, koučové, projekt manažeři, HR specialisté…

Nejčastější požadavky klientů na rozvoj kvality, tvorby hodnot, změn postupů a systémů

  • Změna kvality musí vycházet z jednotlivce, jako nezbytná podmínka šíření vysoké jakosti dále
  • Naučit pracovníky myslet a vytvářet přidanou hodnotu podnikatelsky a hospodárně
  • Zavádění a přechod řízení lidí na projektový způsob práce

1. VLASTNÍ KVALITA – ZÁKLAD DOKONALOSTI

Vztah kvality a satisfakce, ideální a aktuální úroveň kvality a její rozvoj, audit, analýza a systém předcházení chyb, dodržování dohod, dokončování, vyžadování, kontrola, zachování integrity ve složitých situacích

2. PŘIDANÁ HODNOTA – SIX SIGMA MYŠLENÍ

Řetězení kvality, přidaná hodnota ve firemním řetězci, výsledky a kvalita – KPI, tvorba dílčích hodnot a růstu ve vlastním oddělení, snižování chybovosti, efektivní využití zdrojů, spolupráce a pružnost

3. PROJEKT – LOBBING A SLADĚNÍ

Cíle projektu, dostatečné zdroje, zainteresovanost vedení, kompetentní tým disponující časem, pochopené úlohy a odpovědnosti, respektovaný vedoucí s pravomocemi a dobrými vztahy