Odpovědnost za výsledky

(Příloha č.1 ke Smlouvě) Volitelný postup realizace výsledků probíhá paralelně se zajištěním objednávky

PROCES ODPOVĚDNÉ REALIZACE VÝSLEDKŮ ODPOVĚDNOST A ČAS

1. Základní analýza rozvojových – vzdělávacích potřeb

Na základě vašeho zájmu a v závislosti na míře jednoznačnosti vaší specifikace vzdělávacích potřeb vás nejdéle do dvou týdnů (dle aktuálního vytížení) navštíví náš trenér, který realizuje asi 2 hodinovou základní analýzu potřeb (v případě nutnosti vám může navrhnout placený průzkum – analýzu potřeb).

Základní analýza zahrnuje

  • Zjištění aktuální situace a potřeb, strategie a kritických míst, historických a aktuálních řešení a nástrojů
  • Popis cílových skupin, který zahrnuje organizační strukturu, názvy pozic, jména vedoucích, věk a služební stáří zúčastněných, čím už v minulosti prošli, vazbu výsledků na odměňování, aktuální naladění a vztah ke vzdělání
  • Definování dnešního stavu a plán rozvoje dovedností, aktivit a výsledků v měřitelné podobě
Trenér TV za správné určení potřeb a nastavení očekávaných výsledkůSchůzka do 2 týdnů na 2 hodiny

2. Tvorba koncepce a obsahu

Dle náročnosti vaší poptávky – jedinečnosti vzdělávacích potřeb pro vás (nejdéle do dvou týdnů) sestavíme návrh koncepce a obsahu tréninků, včetně návrhu cen. Návrh zahrnuje témata cvičení, postupy a dovednosti, které si účastníci odnesou, jaké aktivity mají začít dělat a jaké výsledky očekáváme.

Trenér TV za koncepci a obsah dle potřeb klientaZaslání do 2 týdnů

3. Schválení koncepce a obsahu, dohoda o odpovědnostech a podpoře

Po dohodě s vámi na půl denním setkání trenér TV osobně prezentuje koncepci a obsah tréninku. Vše nechá odsouhlasit vám, interním trenérům a odpovědným vedoucím cílových skupin účastníků.

Trenér TV sestavuje dohodu o odpovědnostech za dovednosti, aktivity, výsledky a kontrolu s vámi, vedoucími (kouči) cílové skupiny. Podpora tréninku od TV dočasně podporuje odpovědnosti nadřízených účastníků odběratele k zavedení do praxe a dosažení výsledků.

Trenér TV navrhuje a projednává formy placené a neplacené ( již zahrnuté v ceně tréninku) podpory. Sjednává kombinaci z našich šesti forem placené podpory, která pomáhá manažerům s aplikací do praxe. Vyhodnocuje podporu a sestavuje zprávu o podpoře a dosažených výsledcích.

Poznámka: pokud nedojde k dohodě o odpovědnostech za rozvoj a její dodržování, garantujeme vám nízkou míru návratnosti vašich investic do vzdělávání. Prostředky vložené do vzdělání jsou pak spotřebou a ne investicí, protože chybí přijetí odpovědnosti za vzdělání a opatření k zavedení do praxe.

Trenér TV za prezentaci tréninků a sestavení, podpory a dohod k dosažení očekávaných výsledkůSjednaná schůzka na 2 – 4 hodiny

4. Realizace tréninků

Trenér realizuje trénink/y dle stanoveného programu tréninků upraveného dle upřesněných potřeb účastníků a objednatele, včetně individuálních konzultací účastníků s trenérem mimo hlavní výuku. V rámci tréninkového programu se trenér vždy zabývá aplikací do praxe a dosaženými výsledky.

Trenér TV za naučení vědomé dovednosti a přípravu na praxi

5. Vyhodnocení tréninků

Sjednocení zpětných vazeb účastníků obdržíte do 5 dnů po ukončení každého tréninku. Poté můžete kontaktovat trenéra a konzultovat vaše otázky. V případě realizace tréninkového programu sestavujeme sumární hodnocení, které obdržíte do 5 dnů po ukončení.

Trenér TV za zpětné vazby a sumární hodnocení do 5 dnů

 

Další informace

Komplexní přehled placené podpory  |  Platné ceny na tento rok  |  Více informací k charakteristice tréninku