Podpora tréninků

Další informace:

DEVELOPMENT CENTRUM

V případě rozhodnutí objednavatele dosáhnout konkrétní výsledky je nezbytná interní a externí podpora tréninků.

V rámci externí podpory poskytujeme jednoduché a účinné metody podpory zavádění poznatků do praxe.
Podporu se snažíme co nejdříve předat do rukou nadřízených účastníků včetně odpovědnosti za výsledky.

DODÁNÍ MODULU – KNOW HOW – TECHNOLOGIE NA KLÍČ

Veškeré dodávané moduly je možné zakoupit a trvale používat ve své firmě.

PŘEDÁNÍ MODULU INTERNÍM TRENÉRŮM – TECHNOLOGIE V PRAXI

Předání modulu zahrnuje dle dohody přípravu na aktivní převzetí a sledování převzetí plné kvality modulu interními trenéry.

TELEFONNÍ / SKYPE KONZULTACE / E-MAIL – PŘÍTEL NA TELEFONU

Je krátká konzultace, při které odpovědní lidé sdílí dosažené výsledky, aktivity a zapojení trénovaných témat. Konzultant pomáhá hledat možnosti řešení neúspěchů a aktivizuje plán postupu.

DEVELOPMENT CENTRUM – ZPĚTNÁ VAZBA VŠEM

DEVELOPMENT CENTRUM (DC) je účinný motivační nástroj a součást tréninkového programu:

  • před zahájením – z důvodu identifikace vzdělávacích potřeb a navržení programu
  • v průběhu – z důvodu udržení motivace a kontroly intenzity učení, umožňující úpravy programu
  • v závěru – z důvodu vyhodnocení posunu účastníků a definování obsahu nadstavbového programu

DC zpravidla realizujeme jako jednodenní pro skupinu 12 osob, se 3 externími a 3 interními pozorovateli. DC je sestaveno z nejdůležitějších aktivit účastníků s nejvyšší přidanou hodnotou. Pozorovací archy – kompetenční profily (dimenze) – definují nežádoucí a žádoucí chování.

Nadřízené účastníků doporučujeme jako interní pozorovatele, protože u nich dochází k paralelnímu výcviku v obsahu tématu, v pozorování a poskytování „paretovských“ zpětných vazeb.

APLIKAČNÍ WORKSHOP – KLÍČOVÉ VÝSLEDKY – PLÁNOVÁNÍ ÚSPĚCHU

Je 1 – 4 hodinová aktivita na konci každého tréninku (a poté na každé poradě), při které se účastníci  rozhodují, co dají z tréninku do praxe, jaké zavedou nové aktivity, jak se na ně připraví, kde na ně vezmou čas a jaké výsledky plánují. Za účasti vedoucího vytváříme konkrétní plán a dohody o jeho podpoře v praxi.

REFRESH DRILOVÝ TRÉNINK – OPAKOVÁNÍM DO KRVE

Dva až čtyři týdny po absolvování dvoudenního tréninku prochází účastníci jednodenním opakovacím drilovým tréninkem s jedním trenérem. Ve velmi krátkých cvičeních si opakují postupy a dovednosti z dvoudenního tréninku, některé i několikrát (drilově) tak, aby byly přirozené a automatické.

MOTIVAČNÍ BEST PRACTICE – UČÍME SE OD NEJLEPŠÍCH

Šest až osm týdnů po absolvování dvoudenního tréninku během (půl)dne jeden moderátor mapuje dosažené výsledky, aktivity a postupy. Nejúspěšnější postupy jsou detailně popsány, vysvětleny a předvedeny, aby se daly okamžitě převzít a použít v terénu. Již dříve trénované postupy tak prochází revizí úspěšnosti v praxi a získávají nový důvěryhodný náboj.

STÍNOVÁNÍ / KOUČOVÁNÍ / KONZULTACE – INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

Objednavatelé a nadřízení účastníků mohou v kterékoliv části tréninkového programu využít stínování, koučování nebo konzultaci v rozsahu dvou hodin až celého dne. Stínování je tiché mapování a zpětná vazba potenciálu rozvoje, nebo aplikace poznatků tréninku a podpory do praxe. Při koučování minimalizujeme vlastní odborné vstupy a provádíme klienta procesem uvědomování a realizace jeho záměrů. Konzultace je založena na důkladném vyjasnění stanovisek a (navržení) funkčních systémů, postupů a jejich postupné zavedení a předání objednavateli v praxi.

Další informace:

DEVELOPMENT CENTRUM