Prodej

Pro koho jsou tréninky PRODEJ určeny:

prodejci, obchodníci, finanční poradci, privátní bankéři, telemarketéři, přepážkoví pracovníci – teleři, servisní pracovníci působící u privátní a firemní klientely, manažeři a trenéři, odpovědní za výsledky obchodu a rozvoj pracovníků.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj prodejců, změny postojů, postupů a systému návyků

  • Přeorientování pracovníků z pasivního prodeje na aktivní prodej
  • Zavedení konzultačního prodeje dle potřeb klienta
  • Zavedení / rozběhnutí CRM, aktivního servisu a vytěžení adresního materiálu (databází)

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TRÉNINKŮ PRO PRODEJCE A OBCHODNÍKY

 

1. TIME MANAGEMENT – SEBEŘÍZENÍ – PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ

Formulování cílů, plánování, časový management, organizování aktivit – návyků, monitoring a vyhodnocování efektivity aktivit, definování vzdělávacích potřeb

2. TELEMARKETING – KONTAKT MANAGEMENT – ODVAHA A ZÁBAVA

Kontakt management, zdroje, seznam klientů, příprava a oslovení, vzbuzení zájmu, zvládání vstupních námitek, sjednání schůzky, zápis získaných informací a jejich použití, plný diář, růst efektivity

3. ŘÍZENÍ VZTAHŮ – LIDSKOST A DŮVĚRYHODNOST

Příprava na jednání ze zápisu a dostupných zdrojů, zvládání vstupní vztahové konverzace a námitek, projevy přirozeného respektu a otevřenosti, empatie a pozorování uvolnění klienta

4. POTŘEBY – POROZUMĚNÍ A UVĚDOMĚNÍ

Rozdíl mezi situací a potřebou, prodej práce dle potřeb, zápis aktuální situace a potřeb (i potenciálních) do mapy potřeb (pojistný, finanční plán), klientovo citelné uvědomění naléhavosti řešení a představa o řešení

5. PREZENTACE – UŽITEČNOST A PŘESVĚDČIVOST

Příprava řešení dle potřeb, motivační vizualizace užitku, srozumitelná prezentace, logická argumentace, řešení otázek a námitek, klientovo ztotožnění se se správností a neodkladností řešení

6. UZAVŘENÍ DOHODY – JISTOTA A NALÉHAVOST

Vstřícnost a zvládání obav a námitek v celém obchodním cyklu, asertivní a motivační techniky uzavírání obchodu, souhlas se sepsáním smlouvy, tvorba dohod a servisní příslib

7. DOPORUČENÍ – DŮVĚRYHODNOST A NÁVRATNOST

Sběr tipů na doporučení v obchodním cyklu, asertivní postup získání doporučení, výběrové doporučení na VIP, techniky jak se nechat představit, posilování spolupráce a partnerství s nominátory

8. SERVIS – DŮSLEDNOST A PARTNERSTVÍ

Aktivní servisní a prodejní plán, prodej při pasivním servisu, křížový prodej, minimalizace storna, zajištění stability vlastního kmene klientů a jeho strategický rozvoj

9. VYJEDNÁVÁNÍ – ČESTNOST A ZISK

Příprava a projednání potřeb a zisků obou partnerů, ocenění a vyjednávací komunikace vzájemných ústupků, zvládání manipulací a fint, zápis a přesné formulace win-win dohod jako východisko do dalších jednání