Telemarketing

Pro koho jsou tréninky TELEMARKETING určeny:

telemarketéři, přepážkoví pracovníci – teleři, servisní pracovníci působící u privátní a firemní klientely. Supervisoři a trenéři, odpovědní za výsledky obchodu a rozvoj telemarketérů.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj finančního poradenství

  • Připravení call centra na aktivní prodej a servis i v rámci finančního poradenství
  • Řízení výkonnosti call centra

 

PŘEHLED VYBRANÝCH TRÉNINKŮ PRO TELEMARKETÉRY A SUPERVISORY CALL CENTRA

 

1. PŘÍJEMNÝ SERVIS – RADOST POSLOUCHAT

Minimalizace ne/verbálních gramatických šumů, přizpůsobení délky a obsahu jednání časovému stresu klienta, individuální přizpůsobení scénáře pro lepší vztah, působivá práce s hlasem a artikulací, senzorické přizpůsobení

2. PASIVNÍ PRODEJ – ZÍSKAT VÍC

Vstřícný postoj k aktivnímu prodeji v přijímajících hovorech, vedení jednání z pohledu odbornosti, spojení požadavku klienta s návrhem produktu, motivační charakteristika produktu, asertivní zvládání námitek

3. AKTIVNÍ PRODEJ – NAPLNĚNÍ POTŘEB

Vstřícný postoj k aktivnímu sjednávání schůzek a prodeji po telefonu, scénář v pěti krocích: vztah – prospěch – návrh – dohoda – potvrzení, apelování na potřeby a přechodové věty dle prospěchu klienta, získání souhlasu

4. ANALÝZA PO TELEFONU – BEZSTAROSTNOST A POHODLÍ

Analýza po telefonu, příprava klienta, zjišťování, zápis a ověřování situace a potřeb klienta v souladu s poradenstvím společnosti, sumarizace a rekapitulace dohod, prezentace řešení a uzavření obchodu

5. PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Reakce na záznamník, zvládnutí asistentky, naslouchání a kladení otázek navazujících na odpovědi klienta, prezentace 3P: potřeba – produkt – přínos; obrazy a příměry působící na emocionální stránku

6. ŘÍZENÍ VÝSLEDKŮ – EFEKTIVNÍ SUPERVISOR

Systém řízení výsledků, aktivit a kompetencí, koordinace a komunikace systému a postupný přechod na sebehodnocení hlavních indikátorů výkonnosti, tvorba a obohacování scénářů, scénáře s klíčovými slovy