Trénink trenérů

Pro koho jsou tréninky TRENÉRŮ určeny:

trenéři, lektoři, školitelé, koučové, supervisoři, teamleadři, HR specialisté …
Manažeři a ředitelé v roli trenérů, kteří jsou odpovědní za rozvoj lidí a výsledky obchodu

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj trenérů, změny postupů a systému

  • Trénovat drilově tak, aby pro účastníka byly nové postupy přirozené a automatické
  • Učit přímo v terénu a přenášet nejlepší praxi na ostatní
  • Zvýšit prožívání, zábavnost, zapamatovatelnost a přijetí trénovaných obsahů

 

PROGRAM ROZVOJE ŠESTI TRENÉRSKÝCH KOMPETENCÍ

 

Program šesti trenérských kompetencí je postaven tak, aby byl trenér schopen:

1. VYTVOŘIT PROGRAM DLE POTŘEB

Zjistit a analyzovat situaci a rozvojové potřeby zadavatele a účastníků
Vybrat a navrhnout nejvhodnější formu řešení rozvojové potřeby
Vytvořit jednoznačný a motivační popisu tréninku v rozsahu A4
Dohodnout odpovědnosti za zavedení do praxe a dosažení výsledků

2. STÁLE PRODÁVAT DLE POTŘEB

Připravit obsah tréninkových materiálů, flip chartů nebo slidů
Připravit se na prezentaci a moderaci
Připravit prodej tréninku a uzavření tréninku s plánem zavedení poznatků do praxe

3. VYTVÁŘET ZÁŽITKY

Využívat praktické případové studie
Realizovat ukázky, zážitkové hraní rolí a drilový trénink
Zvládat obtížné komunikační situace a zážitky
A vše vést k účinnému zavedení poznatků do praxe

4. ZAJIŠŤOVAT ZPĚTNÉ VAZBY A IMPLEMENTACI

Přijímat zpětnou vazbu od účastníků (zúčastněných) a odpovědnost za realizaci změn
Poskytovat hlavní typy zpětných vazeb (pocitová, kriteriální a moderační) a popis chování
Rozvíjet a inovovat tréninkový modul prostřednictvím zpětné vazby
Realizovat zpětně-vazební implementační aktivity: stínování, supervize a best practice

5. KOUČOVAT / DOHODNOUT ODPOVĚDNOSTI

Koučovat definice cílů, obsah a formu modulu a přijetí odpovědnosti za naplnění
Koučovat pochopení stavu dnešní reality a hlavních příčin tohoto stavu
Koučovat možnosti řešení stavu vyplývající z praktických zkušeností a kreativity
Koučovat první kroky zavedení nového chování do pracovních postupů a odvahu vykročit Používat metodiku grow a přeměňovat části nebo celý trénink na skupinové koučování

6. SAMOSTATNĚ RŮST A INOVOVAT

Pojmenovávat a vědomě zapojovat hlavní emoce v procesu tréninku
Znát svůj kompetenční profil a vědomě jej systematicky rozvíjet
V návaznosti na svůj rozvoj inovovat či vyvíjet tréninky

Trenér po absolvování celého cyklu naplňuje své poslání
ZABEZPEČUJE ROZVOJ LIDÍ (I SEBE) A DOSAHUJE OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ