Tréninky pro vedoucí

Pro koho jsou tréninky MANAGEMENT – VEDENÍ určeny:

manažeři, vedoucí oddělení, teamleadři, koučové, projekt manažeři, HR specialisté…
v první linii – oborníci, asistenti, projektoví a administrativní pracovníci

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj vedoucích, změn postupů a systémů

  • Zvýšit odpovědnost, organizovanost a kvalitu rozhodování pracovníků
  • Zesílit vliv vedoucích na výsledkovou orientaci a připravenost pracovníků ke změnám
  • Změnit ztrátové porady na nejefektivnější nástroj motivace a vlivu pro všechny zúčastněné

 

TRÉNINKY PRO VEDOUCÍ A ZAMĚSTNANCE

 

1. ŘÍZENÍ ČASU A ROZHODNUTÍ – ČISTÉ SVĚDOMÍ

Hodnoty, životní a pracovní role, časové rámce, plánování a organizování, odpovědnost a svědomí, konflikt osobnosti a role, ne/formální autorita, revize procesu rozhodování a rozhodnutí

2. ŘÍZENÍ VEDENÍM – AUTORITA A VLIV

Situační vedení: udělování pokynů, přesvědčování, koučování a delegování

Shoda cílů a monitoring výsledků, zpětné vazby, hodnotící, kárné a motivační pohovory

3. VEDENÍ ZMĚNY – PRUŽNOST A INOVACE

Hybné síly změn, komunikace odporu ke změnám, proces a ovládání procesu změn, komunikace při zavádění změn, zpracování vlastní případové studie

4. VZTAHOVÁ KOMUNIKACE – ODPOVĚDNOST K OČEKÁVÁNÍ

Universální psychologie postupu jednání: prodeje, konzultací, vyjednávání, řešení stížností a konfliktů, přesvědčivá verbální a neverbální prezentace bez rušivých vlivů, prezentace, vizualizace a příběh

5. PORADY A ROZVOJ TÝMU – SYNERGIE ENERGIE

Maximalizace výsledkové orientace porady, práce se skupinou, týmová výkonnost dle fáze rozvoje, analýza stupně rozvoje a rolí, plán rozvoje, nastavení a přijetí úloh a pravidel, týmová dynamika

6. PERSONALISTIKA – POTENCIÁL V POHYBU

Motivace zaměstnanců, finanční a nefinanční motivy, popisy práce, čtení CV, vedení behaviorálních pohovorů, vedení vstupních a výstupních pohovorů, plánování kariéry, talent management

7. KOUČOVÁNÍ – POSILOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Principy a nástroje koučování, přijetí odpovědnosti, odstranění strachu a sebe/důvěra, proces koučování, formulování cílů, vnímání reality, hledání řešení, plán a realizace

8. EFEKTIVNÍ ASISTENT/KA – PRAVÁ POMOC

Systematická podpora vedoucího a firmy, ekonomické jednání ovlivňující náklady, hospodaření s časem vlastním i nadřízeného, delegování bez pravomocí, aktivní správa informací (zpracování, archivace, destrukce)

9. OBCHODNÍ ASISTENT/KA – PARTNERSKÁ PODPORA

Příprava jednání a porad, tvorba reportů KPI (klíčové indikátory výkonu), dotazovací, obchodní a vyjednávací technika, asertivní komunikace, pohotové odpovědi na „háklivé“ otázky, prezentace v telefonu a kanceláři