Společné učení, koučování a tréninky 
pro celistvé lidi, sebeřídící týmy
a tyrkysové organizace.

Od 1996

Mám sen … žít v živých ekosystémech, kde samořízení a samospráva je nejpřirozenější způsob organizace SPOLU práce, Kde zaznívá: „jsem tady rád, dělám smysluplné věci s fajn lidmi“.

Takové prostředí nalézám po celém světě u evolučních či tyrkysových organizací. Lidé v takové kultuře prosperují a rostou přijetím odpovědnosti za doručení smysluplných výsledků společně s přijetím odpovědnosti za vytváření férového klimatu a vztahů důvěry.

Odpovědnost za výsledky a důvěru lze naplňovat těmito kompetencemi:

  1. Denně a aktivně naplňuji vitální cíle, které mi dávají hlubší smysl
  2. Své závazky naplňuji sebeřízením, sebe zpětnou vazbou a sebe korekcí
  3. Volím flexibilní role a po sběru rad samostatně rozhoduji
  4. Do práce chodím „bez masky“, vytvářím rovné šance a bezpečné vztahy
  5. Díky žádaným denním zpětným vazbám rostu výkonnostně a lidsky
  6. Rád iniciuji a řeším konflikty produktivně jako součást rozvoje nás všech

Květ odpovědností a kompetencí

Výsledky a důvěra jsou na osách odpovědností. Účel a smysl – oranžový střed květu se šíří od lídrů dál do společnosti, Další pět kompetencí – zelené lístky vyrůstají z účelu a smyslu.

Formy, kterými usnadňuji růst odpovědností a rozvoj kompetencí:

  1. Semináře tyrkysových principů, systémů, nástrojů a možností startu. Čerpám z výzkumu F. Laloux a odkazu BAŤA, který v mých očích zastínil i Járu Cimrmana.
  2. Facilitace sebeorganizování spolupráce s rostoucími pocity spoluvlastnictví. Cokoliv, co má vyrůst, tak potřebuje svůj vlastní prostor. Pro se rád upozaďuji, zmenšuji se … až zmiznu.
  3. Tréninky trenérů a rolí podporující sebe/rozvoj tyrkysových kompetencí. Díky tréninkům trenérů, výcvikům intuitivní a zážitkové pedagogiky, soucitu SEEL + CBST, respektující komunikace, budování komunit a kruhů vytvářím citlivý prostor pro rozvoj lidí hrou a prožitkem.
  4. Koučování k nalézání moudrosti, nové identity, závazků a odevzdávání moci. Koučuji od 1996 i díky výcvikům: GROW, TASC, Coaching Constellations, Inner Game a Ego and Soul Coaching. Užívám i přístupy brief, result a mindfulness. Nejčastěji jsem poptáván pro výsledkové koučování, ze kterého se často vyklube potřeba emocionálně mentální harmonie. Jsem členem Asociace integrativních koučů … což vlastně neznamená skoro nic.

Rád sdílím i své záliby. S lidmi relaxuji, užívám reflexní dotek či léčivou bolest. S těmi, kteří potřebují zpomalit se vědomě loudáme, běháme, plaveme či hluboce koštujeme vodu, čaje, vína a dobré jídlo. O všem, co vás zajímá, rád popovídám u šálku dobré etiopské kávy či sklenice čisté studánkové vody.

Krásná a plodná zahrada nevznikne přes noc. Vy rozhodujete o sazeničkách – kompetencích, volbě forem opylení, míře zalévání konvemi času, … ke své seberealizaci.

Co říkají lidé a reference? 

Martin Bazala
CEO RAYNET

S Liborem se bavíme leadershipem cca půl roku a je to radost.  Jeho schopnost trpělivě vést diskusi až k opravdovému aha momentu je výborná. Rozhodně se neklouže po povrchu, ale jde se k jádru věci. Člověk si čas od času připomene, že myšlení bolí… díky za to!:) Každému, kdo hledá kouče, který nejen drží krok s tématem, ale skutečně pomáhá posunout hranice toho, co je a není možné, doporučuji upřímně a rád.

Janka Leitnerová
zakladatelka RODINNÉ ŠKOLY

V RODINNEJ ŠKOLE podporujeme sebarealizáciu všetkých zamestnancov, aby sme dosiahli väčšiu synergiu samo riadeného učenia a rozvíjali talenty našich žiakov. Libor nás v tomto smere pragmaticky sprevádza s veľkým odborným nadhľadom a zároveň príjemne ľudsky.

doc. MUDr.
Alexandra Kolenová, PhD
Prednostka Kliniky detskej
hematológie a onkológie Kramáre

Vďaka rekonštrukcii priestorov Kliniky detskej onkológie a hematológie v Bratislave som dostala kontakt a odporúčania na Libora ako experta na rekonštrukciu vnútornej kultúry organizácií. Hľadala som niekoho, kto nám pomôže preklopiť kultúru vedúcu k syndrómu vyhorenia na otvorenú a zdravú kultúru zameranú na službu pacientom.  
S Liborom spolupracujeme už pár rokov na vízií a komunikačnej stratégií vedenia ľudí Kliniky detskej hematológie a onkológie. Vďaka Liborovým tréningom pre našich lekárov a zdravotné sestry sa nám postupne darí zjemňovať a ozdravovať našu kultúru, aplikovať zručnosti nenásilnej komunikácie a získavať jedinečnú reflexiu na samých seba. Pre mňa osobne je Libor jedinečný v uchopení, porozumení a rozuzlení komunikačných nedorozumení a následnom ukázaní smeru ďalšieho rozvoja a jedinečnej cesty pre jednotlivca a aj celú organizáciu. Spolupráca s ním je profesionálne a ľudsky nesmierne obohacujúca.

Jakub Pospíšil,
generální ředitel
FINPOS

Poznali jsme se v roce 2006. Liborova energie je fantastická a snadno přenositelná, a proto je to partner nejenom v podnikání. Ta jeho schopnost předat logiku věci, inovovat myšlenky leadra - a navíc jde stranou ego – to je to, co hledám na mentorovi. Libore, děkuji za vše.

Marek Hornych,
 

.

Na Liborovi a jeho přístupu ke vzdělávání a rozvoji lidí nejvíce oceňuji jeho preciznost při přípravě i realizaci, geniální jednoduchost a lidský přístup. Výsledkem je pak trvalá změna a skutečné výsledky. Libor je velmi inspirativní člověk, který vás vždycky posune o kus dál.

Michal Tomis, 
ředitel služeb
ATLAS software

Libor na počátku investuje dost svého času a úsilí k tomu, aby výsledek stál za to. A byť by se to tak dalo od jakéhokoliv dodavatele očekávat, není to vždy standard. Alespoň to neprobíhá tak pečlivě, jako to dělá Libor.

Richard Strapko,
 

Spoluprácu s Liborom by som opísal ako snahu o dosiahnutie cieľa klienta, cez profesionálny a ľudsky prístup Libora a jeho teamu zo širokým záberom. Vždy, keď sme definovali ciel, tak nám pomohol nájsť cestu a nám už ostávalo po nej iba kráčať. A ako rýchlo bolo už len na nás. Ďakujem Liborovi za dlhoročnú spoluprácu.

Michal Bohuš,
šéftrenér
Wuestenrot SK

Libora poznám cca 15 rokou. Vo finančníctve sme si prešli všetkými oblasťami spolupráce, z nich doteraz čerpám  obchodné, manažérske a lektorské zručnosti, prezentované jednoduchými krokmi, nezabudnuteľnými ukážkami a tréningami v skupinkách. Nepoznám takého človeka z oboru, ktorý by bol ochotnejší zdieľať svoje skúsenosti a know-how ako Libor.

Miroslav Zliechovec,
Business Dev. Man. 
Saint – Gobain  

.

Libor pri svojej práci ideálne využíva a kombinuje svoje skúsenosti z praxe s osobným - ľudským prístupom vďaka ktorému individuálne pristupuje ku každej požiadavke či už koučuje jednotlivca alebo pracuje s viacčlenným kolektívom.  Vždy keď mám príležitosť odporučím ako skvelého kouča, mentora a hlavne vynikajúceho človeka

Marek Šuba,
developer
M.S.Blue s.r.o. 

.

Pro mě jsi Libore, mistrem rácia. Jestli potřebuji doplnit vědomosti, dovednosti, analyzovat či konfrontovat fakta, zkrátka cokoliv kolem hlavy, pro mě jsi v tomto nejlepší. Precizně provázíš s vlastní hlavou "sťatou" a koučovanou nepustíš, dokud z ní nezazní, co v ní je a co je z to pochopit.

Darina Daňková,
ředitelka kul. domu 
AKORD 

.

Díky tréninku s Liborem si uvědomuji, jak důležité je mít respekt k sobě i k druhým, jak dovednost správné komunikace usnadňuje poznání sama sebe a poznání druhých a jak je užitečné tohle všechno umět. Protože pak má člověk velmi blízko k tomu získat vnitřní klid a dotknout se harmonie mezilidských vztahů. 

Martina Ježková,
.

Liborova školení jsou velmi praktická, efektivní a oči otevírající. Naši trenéři získali po ročním výcviku jistotu v tvorbě a doručování tréninků, které jsou velmi oceňovány našimi zaměstnanci. Daří se nám tak dosahovat reálných změn a nových návyků.

Kdo používá moje know how v interním vzdělávání?

Jaká je cena a možnost success fee? 

25 000 Kč 
za úplně celý den s vámi

5 000 Kč 
za hodinu práce se skupinou

2 500 Kč 
za individuální hodinu 

Success fee 
Pokud se obáváte, že se výsledky vypaří jako pára nad hrncem, tak můžete část ceny zaplatit až po dosažení dohodnutých výsledků.

Dary a výrazně snížené ceny
Rád věnuji čas a know how na smysluplné tyrkysové a neziskové účely. Momentálně podporuji: MontessorI pedagogy RODINNÉ ŠKOLY

Libo-li rozhovor,

Rád vás uslyším: +420 777 610 212 

Libor Vilím
Olbrachtova 14
710 00 Ostrava
treninkvilim@gmail.com 
IČ: 46537520
DIČ: CZ6502150721

Rád doporučím, pokud zjistím, že někdo jiný
zabezpečí vaše potřeby lépe než já.

nebo raději vyplňujete formuláře?