Evoluční koučování, tréninky a mentoring 
pro celistvé lidi, sebeřídící týmy a smysluplné organizace.

Jaké kompetence umožňují důvěryhodné evoluční fungování?

Věřím, že evoluční lidé, týmy a organizace vzkvétají díky vzájemné důvěře a přijímání odpovědnosti.
Tyto kvality můžeme pozorovat v sedmi evolučních kompetencích:

  1. Nasloucháme cílům, které nám dávají hlubší smysl
  2. Vybíráme si své flexibilní role a odpovědně naplňujeme své závazky
  3. Rozhodujeme se svobodně, fungujeme sebeřízením a samosprávně
  4. Chodíme do práce celiství a přinášíme vše, co můžeme dát
  5. Vytváříme rovné šance a autentické vztahy
  6. Rosteme lidsky i výkonnostně díky vyžádaným zpětným vazbám
  7. Rádi iniciujeme a řešíme konflikty jako součást trvalého rozvoje

V jakých rolích podporuji růst kompetencí evolučních ultra maratonců?

Kouč pro zvědomování vnitřní moudrosti a rozhodnutí. Lidé a týmy postupně objevují svůj vnitřní zdroj moudrosti a odvahy rozhodovat se pro reálná řešení.

Trenér evolučních kompetencí. Lidé se učí rychleji tělem než hlavou a zážitkový trénink umožňuje přirozené posilování evolučních dovedností.

Mentor s praktickou paletou evolučních řešení ze své praxe i celého světa citlivě vnáší inspirace pro tvorbu jedinečného obrazu klienta.

Kde čerpám inspirace pro své role? 

V roli kouče čerpám z koučovacích výcviků: GROW, TASC, Inner Game, Coaching Constellations a Ego and Soul Coaching. Doplňuji je koučinkovými přístupy: brief, result, masky a mindfulness. Jsem členem Asociace integrativních koučů. Zdrojem tréninkových prožitků jsou výcviky koučinku, intuitivní a zážitkové pedagogiky, nenásilné komunikace, budování komunit a široká trenérská praxe. Díky Tomášovi Hajzlerovi jsem od roku 2011 fascinován svobodnými firmami a poté tyrkysovými či evolučními organizacemi Frederika Lalouxe. 

Jaké zkušenosti přináším?

Ve svých začátcích (1992) jsem vytvořil obchodní síť se 150 lidmi. Síť vyrostla hlavně díky tréninku dovedností. Od roku 1996 se naplno věnuji firemnímu vzdělávání. Začínal jsem s rozvojem obchodníků, poté manažerů a trenérů a od roku 2000 koučuji a trénuji ředitele a majitele firem. Dlouhodobě rozvíjím triviální koučovací model KAV: Kompetence x Aktivity = Výsledky, který je součástí úspěchů některých klientů. Model KAV během let dospěl a poskytuje praktický rámec pro sebeřízení, sebekorekci a seberozvoj.

Rád se dělím i o své osobní zdroje. Při práci se skupinami občas společně relaxujeme, meditujeme, učíme se používat reflexní dotek a léčivou bolest. Lidé, kteří potřebují zpomalit, vítají společnou vědomou chůzi, běh, plavání, freediving či vychutnávání vody, čaje, vína, jídla a dokonce i půstu. 

Co říkají lidé a reference? 

doc. MUDr.
Alexandra Kolenová, PhD
Prednostka Kliniky detskej
hematológie a onkológie Kramáre

Vďaka rekonštrukcii priestorov Kliniky detskej onkológie a hematológie v Bratislave som dostala kontakt a odporúčania na Libora ako experta na rekonštrukciu vnútornej kultúry organizácií. Hľadala som niekoho, kto nám pomôže preklopiť kultúru vedúcu k syndrómu vyhorenia na otvorenú a zdravú kultúru zameranú na službu pacientom.  
S Liborom spolupracujeme už pár rokov na vízií a komunikačnej stratégií vedenia ľudí Kliniky detskej hematológie a onkológie. Vďaka Liborovým tréningom pre našich lekárov a zdravotné sestry sa nám postupne darí zjemňovať a ozdravovať našu kultúru, aplikovať zručnosti nenásilnej komunikácie a získavať jedinečnú reflexiu na samých seba. Pre mňa osobne je Libor jedinečný v uchopení, porozumení a rozuzlení komunikačných nedorozumení a následnom ukázaní smeru ďalšieho rozvoja a jedinečnej cesty pre jednotlivca a aj celú organizáciu. Spolupráca s ním je profesionálne a ľudsky nesmierne obohacujúca.

Richard Varga,
obchodní ředitel
NN Slovensko

Poznám sa s Liborom uz viac ako 20 rokov. Tentokrát sme spoločne hľadali spôsob ako zabezpečit rozvoj kompetencií nášho manažérskeho tímu smerom k našim strategickým cieľom. A Libor sa toho zhostil excelentne a profesionálne. Vlastne ako vždy. Libor nám svojou skúsenosťou, individuálnym prístupom ku každému manažérovi ukázal cestu, ktorou efektívny manažér potrebuje kráčať. Tým nám výrazne pomohol vytvoriť nové návyky, zvládnuť novú manažérsku realitu a napĺňať naše ciele aj v nepríjemnom období korony.

Jakub Pospíšil,
generální ředitel
FINPOS

Poznali jsme se v roce 2006. Liborova energie je fantastická a snadno přenositelná, a proto je to partner nejenom v podnikání. Ta jeho schopnost předat logiku věci, inovovat myšlenky leadra - a navíc jde stranou ego – to je to, co hledám na mentorovi. Libore, děkuji za vše.

Marek Hornych,
obchodní ředitel
Wuestenrot CZ

.

Na Liborovi a jeho přístupu ke vzdělávání a rozvoji lidí nejvíce oceňuji jeho preciznost při přípravě i realizaci, geniální jednoduchost a lidský přístup. Výsledkem je pak trvalá změna a skutečné výsledky. Libor je velmi inspirativní člověk, který vás vždycky posune o kus dál.

Michal Tomis, 
ředitel služeb
ATLAS software

Libor na počátku investuje dost svého času a úsilí k tomu, aby výsledek stál za to. A byť by se to tak dalo od jakéhokoliv dodavatele očekávat, není to vždy standard. Alespoň to neprobíhá tak pečlivě, jako to dělá Libor.

Richard Strapko,
generální ředitel
Aegon

Spoluprácu s Liborom by som opísal ako snahu o dosiahnutie cieľa klienta, cez profesionálny a ľudsky prístup Libora a jeho teamu zo širokým záberom. Vždy, keď sme definovali ciel, tak nám pomohol nájsť cestu a nám už ostávalo po nej iba kráčať. A ako rýchlo bolo už len na nás. Ďakujem Liborovi za dlhoročnú spoluprácu.

Michal Bohuš,
šéftrenér
Wuestenrot SK

Libora poznám cca 15 rokou. Vo finančníctve sme si prešli všetkými oblasťami spolupráce, z nich doteraz čerpám  obchodné, manažérske a lektorské zručnosti, prezentované jednoduchými krokmi, nezabudnuteľnými ukážkami a tréningami v skupinkách. Nepoznám takého človeka z oboru, ktorý by bol ochotnejší zdieľať svoje skúsenosti a know-how ako Libor.

Miroslav Zliechovec,
Business Dev. Man. 
Saint – Gobain  

.

Libor pri svojej práci ideálne využíva a kombinuje svoje skúsenosti z praxe s osobným - ľudským prístupom vďaka ktorému individuálne pristupuje ku každej požiadavke či už koučuje jednotlivca alebo pracuje s viacčlenným kolektívom.  Vždy keď mám príležitosť odporučím ako skvelého kouča, mentora a hlavne vynikajúceho človeka

Marek Šuba,
developer
M.S.Blue s.r.o. 

.

Pro mě jsi Libore, mistrem rácia. Jestli potřebuji doplnit vědomosti, dovednosti, analyzovat či konfrontovat fakta, zkrátka cokoliv kolem hlavy, pro mě jsi v tomto nejlepší. Precizně provázíš s vlastní hlavou "sťatou" a koučovanou nepustíš, dokud z ní nezazní, co v ní je a co je z to pochopit.

Jarka Žideková
šéf trenérka
Kooperativa SK

.

Každé Liborove školenie začína uvedomením si, že to bude zábava a učenie. Každé školenie končí príjemným prekvapením, že zábave a učeniu je „rovnocenným partnerom“ ľudské otváranie 13. komnaty v nás ... Ďakujem za 3 v 1 a všetky moje objavy počas predošlých a budúcich školení.  

Darina Daňková,
ředitelka kul. domu 
AKORD 

.

Díky tréninku s Liborem si uvědomuji, jak důležité je mít respekt k sobě i k druhým, jak dovednost správné komunikace usnadňuje poznání sama sebe a poznání druhých a jak je užitečné tohle všechno umět. Protože pak má člověk velmi blízko k tomu získat vnitřní klid a dotknout se harmonie mezilidských vztahů. 

Martina Ježková,
HR TCHIBO

.

Liborova školení jsou velmi praktická, efektivní a oči otevírající. Naši trenéři získali po ročním výcviku jistotu v tvorbě a doručování tréninků, které jsou velmi oceňovány našimi zaměstnanci. Daří se nám tak dosahovat reálných změn a nových návyků.

Kdo používá moje know how v interním vzdělávání?

Jaká je cena a možnost success fee? 

Součástí dohody a smluvní ceny mohou být mnohé nástroje rozvoje, se kterými jsem zvyklý pracovat: koučování, , zážitkové tréninky, mentoring, facilitace, moderace, vedení DC ...

25 000 Kč 
za úplně celý den s vámi

5 000 Kč 
za hodinu práce se skupinou

2 500 Kč 
za individuální hodinu 

Success fee 
Pokud se obáváte, že se výsledky vypaří jako pára nad hrncem, tak můžete část ceny zaplatit až po dosažení dohodnutých výsledků.

Dary  
Rád věnuji čas a know how na smysluplné a neziskové účely. Momentálně podporuji: zdravotníky dětské onkologie nemocnice Kramáre.

Chcete si promluvit, nebo 

Rád vás uslyším: +420 777 610 212 

Libor Vilím
Olbrachtova 14
710 00 Ostrava
treninkvilim@gmail.com 
IČ: 46537520
DIČ: CZ6502150721

Rád doporučím, pokud zjistím, že někdo jiný
zabezpečí vaše potřeby lépe než já.

raději vyplňujete formuláře?